Wettelijke info

Aertsen Beheer bvba
Huffelplein 1
2990 Loenhout
Tel 03 270 76 25
Email info@aertsen.be

Ondernemingsnummer/BTW: BE 0430 376 429
Bedrijfsrekening: IBAN BE21 7331 2601 0003 BIC KREDBEBB
Derdenrekening: IBAN BE22 7370 6004 3447 BIC KREDBEBB

Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar Frans Aertsen (titularis) BIV 204.989 (België)
Erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar Jan Christianen (titularis) BIV 512.609 (België)

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel 
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)